Koľko dostanú ľudia peňazí?

V roku 2026 by dostupné prostriedky pre klimatický šek predstavovali podľa prepočtov štúdie (ktorá je podkladom k nášmu návrhu) približne 693 miliónov eur, čo by predstavovalo 127 eur, ktoré by obdržal každý človek. Pri štvorčlennej rodine to znamená slušných 508 eur.

Suma sa v priebehu rokov bude meniť, na začiatku bude nižšia, na konci vyššia. Vždy však bude pre všetkých jednotná, bez byrokratického zaťaženia a vyplácaná automaticky