„Akčný plán elektromobility“ je len drahé PR

Dotujeme drahé autá bohatým.

Vláda 13. marca schválila nový Akčný plán rozvoja elektromobility. Pohľad na to, čo daný plán predstavuje a jeho porovnanie s realitou, odhalí, že plán nemá vnútornú logiku ani dostatočný dosah na základné ciele, ktorými by malo byť zníženie emisií skleníkových plynov spolu so zlepšením kvality ovzdušia na Slovensku.

Celý komentár si prečítajte tu: https://komentare.sme.sk/c/22107906/akcny-plan-elektromobility-je-len-drahe-pr.html