Ako bude klimatický šek fungovať?

V pravidelných časových intervaloch (napr. mesačne, alebo ročne) štát pošle rovnakú sumu každému obyvateľovi a každej obyvateľke Slovenska bez ohľadu na vek. Aby klimatický šek bol efektívnym nástrojom bez väčších dodatočných nárokov na kapacity štátnej správy, nebude  obsahovať distribučné kritériá. Suma bude jednotná a bude rovnomerne rozdeľovať príjmy z aukcií medzi všetkých obyvateľov. Takýto univerzálny prístup je transparentný a administratívne lacnejší. Jednoducho povedané, kažédmu príde domov šek na túto sumu.