Podpíš výzvu

Žiadame vládu SR a NR SR, aby bezodkladne: 

  1. urýchlene predložili plán na dosiahnutie energetickej bezpečnosti a nezávislosti od dodávok energetických surovín z Putinovho Ruska pred rokom 2027, s konkrétnym cieľom zníženia dovozu plynu do konca roku 2022 v súlade s cieľmi EÚ;

  2. okamžite uvoľnili stovky miliónov eur nahromadených na účtoch Environmentálneho fondu na podporu energetickej efektívnosti, zelenej energie a pomoc pre ľudí ohrozených energetickou chudobou;

  3. urýchlene odstránili byrokratické prekážky brániace rozvoju zelenej energie a energetickej efektívnosti.