Ceny energií

Súčasná bezpečnostná a energetická situácia je neudržateľná. Sme závislí od ruských fosílnych palív, predovšetkým plynu, tie však prispievajú k prehlbovaniu klimatickej krízy a navyše financujú ruskú vojnu v Ukrajine. Rusko dlhodobo používa zdroje energií ako zbraň. Naša energetická politika potrebuje urýchlenú zmenu.

Odstrihnutie sa od fosílnych palív, osobitne z Ruska, je potrebné realizovať postupne (ak to bezpečnostná situácia dovolí), avšak tak rýchlo, ako to je možné. Fosílne zdroje energie spôsobujúce klimatickú krízu nie sú lacné, sloboda a bezpečnosť sú na nezaplatenie.

Riešenia poznáme a ponúkli sme ich verejnosti aj vláde. Prečítajte si čo navrhujeme, aby sme v krátkodobom a súčasne strednodobom horizonte pomohli ľuďom, inštitúciám aj podnikom.

Príčiny a riešenia problému súčasných vysokých cien elektrickej energie a zemného plynu

V danej téme som rozbehol dôležitú iniciatívu: 

Výzva vláde: Nefinancujme vojenskú agresiu Ruska a klimatickú krízu