💧 Čistá voda a čistý vzduch

A:

Chráňme vodu do poslednej kvapky. Nádych nesmie zabíjať.

Znečistenie ovzdušia a vôd je zdrojom významného rizika pre zdravie ľudí. Ročne na škodliviny v ovzduší doplatí životom až 400-tisíc Európanov, z toho takmer 6-tisíc ľudí žijúcich na Slovensku. Podporujem sprísnenie noriem na kvalitu ovzdušia aspoň na úroveň odporúčaní WHO a taktiež lepší celoeurópsky program predchádzania znečistenia riek chemikáliami. Presadzujem obmedzenie používania nebezpečných pesticídov. V oblasti ovzdušia podporujem prechod napríklad aj na ekologickú mobilitu či nízkoemisné zóny.

So svojim tímom som pripravil aj nasledovnú štúdiu:

PDF: Stanovisko k zámeru výstavby spaľovne komunálnych a priemyselných odpadov pri meste Šaľa v kontexte dosahovania environmentálnych a klimatických cieľov EÚ

Prečítajte si aj našu zaujímavú štúdiu Evaluation of persistent organic pollutants (POPs) in samples of eggs from the vicinity of municipal waste incinerator Košice.