A:

Chráňme vodu do poslednej kvapky. Nádych nesmie zabíjať.

Znečistenie ovzdušia a vôd je zdrojom významného rizika pre zdravie ľudí. Ročne na škodliviny v ovzduší doplatí životom až 400-tisíc Európanov, z toho takmer 6-tisíc ľudí žijúcich na Slovensku. Podporujem sprísnenie noriem na kvalitu ovzdušia aspoň na úroveň odporúčaní WHO a taktiež lepší celoeurópsky program predchádzania znečistenia riek chemikáliami. Presadzujem obmedzenie používania nebezpečných pesticídov. V oblasti ovzdušia podporujem prechod napríklad aj na ekologickú mobilitu či nízkoemisné zóny.

Created with NationBuilder