"Náš boj za klímu nekončí. Klimatická kríza jednoducho nepočká, aj keď by si to parlament evidentne prial."

Created with NationBuilder