Čo je klimatický šek?

Klimatický šek je forma finančnej podpory pre ľudí, ktorá má kompenzovať rastúce ceny energií a produktov súvisiace s prechodom na klimatickú neutralitu.

Ľudia by v pravidelných časových intervaloch (napríklad mesačne, alebo ročne) dostávali určitú sumu, ktorá im bude kompenzovať náklady na zelený prechod. Klimatický šek tak výrazne prispieva k inkluzívnemu a sociálne ciltivému prechodu ku klimatickej neutralite.

Táto podpora pomôže najmä rodinám s nízkymi a stredne vysokými príjmami, ktoré sú najviac ohrozené prepadom do energetickej chudoby. Bola by vyplácaná každému obyvateľovi a obyvateľke Slovenska, bez ohľadu na výšku príjmu, či je zamestnaný/á, alebo aký má vek.