Environmentálna spravodlivosť

A:

Zdravé životné prostredie je ľudským právom. Nad ničením planéty nesmieme prižmurovať oči.

Priaznivé životné prostredie je právo každého občana EÚ. Preto presadzujem posilnenie práva na informácie pre občanov a mimovládne organizácie. Slovensko môže v tomto ohľade slúžiť ako príklad pre iné krajiny EÚ. Súčasne presadzujem možnosť pre efektívnu účasť v rozhodovacích procesoch týkajúcich sa životného prostredia.

Zasadil som sa o posilnenie funkcie súdov – vrátane Európskeho súdneho dvora – pri rozhodovaní o environmentálnych otázkach a za skutočnú zodpovednosť firiem za znečistenie. Bojujem za predchádzanie formalizmu pri implementácii environmentálneho práva a očakávam zodpovednosť úradníkov za ich rozhodnutia v tejto oblasti.