Environmentálna spravodlivosť

Zdravé životné prostredie je ľudským právom. Nad ničením planéty nesmieme prižmurovať oči.

Priaznivé životné prostredie je právo každého občana EÚ. Preto presadzujem posilnenie práva na informácie pre občanov a mimovládne organizácie. Slovensko môže v tomto ohľade slúžiť ako príklad pre iné krajiny EÚ. Súčasne presadzujem možnosť pre efektívnu účasť v rozhodovacích procesoch týkajúcich sa životného prostredia.

Zasadil som sa o posilnenie funkcie súdov – vrátane Európskeho súdneho dvora – pri rozhodovaní o environmentálnych otázkach a za skutočnú zodpovednosť firiem za znečistenie. Bojujem za predchádzanie formalizmu pri implementácii environmentálneho práva a očakávam zodpovednosť úradníkov za ich rozhodnutia v tejto oblasti.

PCB znečistenie na Zemplíne

Dlhé roky sa venujem pomoci ľuďom na Zemplíne a spoločne s nimi bojujej za bezpečné odstránenie znečistenia toxickými PCB látkami. Od roku 2019 ako poslanec Európskeho parlamentu tlačím na ministra životného prostredia, aby urýchlene zakročil. V roku 2022 som so svojim tímom a expertnými právnikmi z Trnavkej univerzity pripravil analýzu možností odškodenia ľudí na Zemplíne. Podľa nej majú poškodení voči znečisťovateľom a štátu právo na náhradu ujmy na zdraví v peniazoch. 

Viac si prečítajte tu: ĽUDIA NA ZEMPLÍNE MAJÚ PRÁVO NA ODŠKODNENIE ZA ZNEČISTENIE TOXICKÝMI PCB LÁTKAMI

Ľuďom na Zemplíne budem v ich ďalšom boji za čisté životné prostredie a prípadných súdnych procesoch intenzívne asistovať.