Ceny energií na Slovensku a v celom svete rastú. Aby sme zvýšili svoje úsilie v boji proti klimatickej kríze, musíme v Európe sprísniť systém obchodovania s emisiami skleníkových plynov, čo sa prejaví aj na raste nákladov veľkých znečisťovateľov. Tí si to, žiaľ, premietnú do zvýšenia cien pre ľudí.

Je preto kľúčové zabezpečiť prechod ku klimatickej neutralite sociálne férovým spôsobom. My v Progresívnom Slovensku prichádzame s návrhom, ktorý ľuďom skutočne pomôže a uľahčí život: predstavujem vám KLIMATICKÝ ŠEKIde jednoduché a efektívne riešenie, ktoré pomôže všetkým, ktorí takúto pomoc potrebujú. 

Verím, že aj s vašou pomocou sa mi klimatický šek podarí presadiť a Slovensko sa stane európskym lídrom v boji za spravodlivý prechod ku klimatickej neutralite. Ďakujem vám všetkým za vašu podporu.

💡Vedeli ste?

Zatiaľ čo myšlienka klimatickej dividendy je relatívne nová, už teraz ju podporuje 28 nositeľov Nobelovej ceny za ekonómiu a tisíce ďalších ekonómov, ekonómiek a mnohí renomovaní klimatickí vedci a vedkyne.

 

Na stiahnutie

                

Často kladené otázky

Čo je klimatický šek?

Klimatický šek je forma finančnej podpory pre ľudí, ktorá má kompenzovať rastúce ceny energií a produktov súvisiace s prechodom na klimatickú neutralitu.

Ľudia by v pravidelných časových intervaloch (napríklad mesačne, alebo ročne) dostávali určitú sumu, ktorá im bude kompenzovať náklady na zelený prechod. Klimatický šek tak výrazne prispieva k inkluzívnemu a sociálne ciltivému prechodu ku klimatickej neutralite.

Táto podpora pomôže najmä rodinám s nízkymi a stredne vysokými príjmami, ktoré sú najviac ohrozené prepadom do energetickej chudoby. Bola by vyplácaná každému obyvateľovi a obyvateľke Slovenska, bez ohľadu na výšku príjmu, či je zamestnaný/á, alebo aký má vek. 

Koľko dostanú ľudia peňazí?

V roku 2026 by dostupné prostriedky pre klimatický šek predstavovali podľa prepočtov štúdie (ktorá je podkladom k nášmu návrhu) približne 693 miliónov eur, čo by predstavovalo 127 eur, ktoré by obdržal každý človek. Pri štvorčlennej rodine to znamená slušných 508 eur.

Suma sa v priebehu rokov bude meniť, na začiatku bude nižšia, na konci vyššia. Vždy však bude pre všetkých jednotná, bez byrokratického zaťaženia a vyplácaná automaticky

Kto každý bude mať na tieto peniaze nárok?

Každý. Dôležitá je hlavne jednoduchosť nášho návrhu. V pravidelných časových intervaloch (napr. mesačne, alebo ročne) štát pošle rovnakú sumu každému obyvateľovi a každej obyvateľke Slovenska bez ohľadu na vek. Aj bábätkám.

Odkiaľ na to vezmeme peniaze?

Peniaze na klimatický šek získame z výnosov z predaja emisných kvót, ktoré putujú do Environmentálneho fondu. V období medzi rokmi 2021 – 2030 dokopy získame 12,4 miliardy eur. 40 % z tejto sumy každoročne pôjde priamo ľuďom. 55 % pôjde na zelené inovácie, energetickú efektívnosť a obnoviteľné energie, 5 % na ochranu prírody.

Ako bude klimatický šek fungovať?

V pravidelných časových intervaloch (napr. mesačne, alebo ročne) štát pošle rovnakú sumu každému obyvateľovi a každej obyvateľke Slovenska bez ohľadu na vek. Aby klimatický šek bol efektívnym nástrojom bez väčších dodatočných nárokov na kapacity štátnej správy, nebude  obsahovať distribučné kritériá. Suma bude jednotná a bude rovnomerne rozdeľovať príjmy z aukcií medzi všetkých obyvateľov. Takýto univerzálny prístup je transparentný a administratívne lacnejší. Jednoducho povedané, kažédmu príde domov šek na túto sumu.

Podporujú tento návrh aj odborníci a odborníčky?

Do tohto momentu klimatickú dividendu podporilo už 28 laureátov Nobelovej ceny za ekonómiu a ďalších 3500 svetových ekonómov a ekonómok. Analýzy ministerstva financií USA, Kolumbijskej univerzity a ďalších výskumných centier preukázali, že vrátenie príjmov z uhlíkovej dane vo forme rovnakých dividend jednotlivcom poskytuje čisté finančný prínos väčšine - až dvom tretinám – obyvateľov USA, pričom ich motivuje znižovať svoj dopad na klímu.

Návrh skĺbenia spoplatnenia skleníkových plynov skrz EU ETS s klimatickým šekom v SR vypracovala pre poslanca Európskeho parlamentu Martina Hojsíka (PS) formou štúdie celosvetovo rešpektovaná Asociace pro mezinárodní otázky z Českej republiky.

Prečo s tým prichádzame práve teraz?

Klimatickým šekom (dividendou) sa zaoberajú mnohé štáty. Uvedomujú si potrebu urýchlene riešiť klimatickú krízu a zároveň nechcú, aby boli náklady na prechod ku klimatickej neutralite rozložené neférovo, či neúnosne pre niektoré, napríklad nízkopríjmové skupiny, obyvateľov. Aj Slovensko musí myslieť na férovosť a sociálnu citlivosť svojich klimatických a environmentálnych politík pre ľudí. Preto veríme, že vláda tentokrát nebude čakať, kým už nebude príliš neskoro, ale podporí náš návrh, ktorého cieľ je jasný - uľahčiť život ľuďom na Slovensku a podporiť ich v zelených investíciách. 

Nebudú ľudia peniaze mínať na rôzne s klímou a energiami nesúvisiace veci?

Súčasťou systému dividendy je aj environmentálne spoplatnenie uhlíka, ktoré premieta negatívne dopady emisií skleníkových plynov v cenách ich najväčších producentov, dáva tak na trhu signál spotrebiteľom a motivuje k prechodu na čistejšie riešenia.

Zasielanie uhlíkovej dividendy obyvateľom zvyšuje kúpnu silu domácností. To im môže pomôcť v istej miere k investovaniu do finančne menej náročných alternatív (napr. úsporné spotrebiče). Ak je toto spojené – tak ako to navrhuje aj my v Progresívnom Slovensku - s ďalšími opatreniami pomáhajúcimi domácnostiam v zlepšení dostupnosti dotačných a podporných programov pre zateplenie a obnovu domov, budov výrazne znižujúc ich spotrebu energie, v zmene používaných zdrojov energie smerom k stále lacnejším obnoviteľným zdrojom, môžeme hovoriť o motivácii k investovaniu do bez a nízko emisných technológií a znižovania emisií skleníkových plynov.

Kde si o návrhu môžem prečítať viac a detailnejšie?

K dispozícii je detailná štúdia o uhlíkovej dividende na Slovensku, ktorú pre mňa vypracoval uznávaný think-tank Asociace pro mezinárodní otázky z Českej republiky. Prečítať a stiahnuť si ju môžeš tu:

Progresívne Slovensko - Climate dividend.pdf (ENG)

Ak si chceš prečítať niečo trochu kratšie, na tejto podstránke nájdeš sumár, ktorý pre mňa vypracoval môj odborný poradca a environmentalista Ladsislav Hegyi.

A všetky doplňujúce otázky na túto tému stačí zaslať na [email protected] a ja na ne odpoviem.

Klimatický šek v skratke

Prechod na bezuhlíkovú ekonomiku musí byť spravodlivý. Boj proti klimatickej kríze nesmú zaplatiť tí, ktorí ju nespôsobili, platiť musia znečisťovatelia. Súčasne musíme eliminovať prenášanie tejto záťaže na ľudí. Ideálnym riešením je vrátiť významnú časť príjmov z už existujúceho spoplatnenia emisií skleníkových plynov priamo ľuďom.

Riešením, ktoré navrhujem, je KLIMATICKÝ ŠEK.

Ide o jednoduchú a efektívnu formu finančnej podpory pre ľudí na kompenzáciu vyšších cien energií, s osobitným významom pre ľudí a domácnosti s nízkymi a stredne vysokými príjmami.

Dôležitá je hlavne jednoduchosť nášho návrhu. V pravidelných časových intervaloch (napr. mesačne, alebo ročne) štát pošle rovnakú sumu každému obyvateľovi a každej obyvateľke Slovenska bez ohľadu na vek, vrátane detí. Mediánová suma za obdobie rokov 2021 až 2030 je 127 eur za rok na hlavu. To v prepočte znamená v priemere 508 eur pre bežnú štvorčlennú rodinu za rok.

Financie na pokrytie klimatického šeku prídu z výnosov z Európskeho systému obchodovania s emisiami (EU ETS), ktoré sú na Slovensku od roku 2015 príjmom Environmentálneho fondu SR.

V rokoch 2021 až 2030 sa celkový príjem z predaja emisných povoleniek pre Slovensko odhaduje na 12,4 miliárd eur. Keďže sa životné náklady ľudí v dôsledku tohto spoplatnenia uhlíka do istej miery zvýšia, je dôležité, aby za to dostali niečo naspäť. Štúdia o uhlíkovej dividende na Slovensku, ktorú pre mňa vypracoval think-tank Asociace pro mezinárodní otázky, navrhuje rozdeliť minimálne 40 % výnosov z aukcií medzi všetkých obyvateľov a obyvateľky SR, keďže všetky domácnosti s bydliskom na Slovensku budú ovplyvnené zvýšením cien.

Klimatický šek dá ľuďom reálne peniaze, ktoré budú môcť využiť bez obmedzení.

Návrh klimatického šeku dopĺňam o návrhy zmeny využitia aj ostávajúcej časti (60%) príjmov zo systému obchodovania s emisiami, ktoré primárne pôjdu na opatrenia pre ochranu klímy, hlavne obnovu domov, budov a šetrné obnoviteľné zdroje energie pre domácnosti.  

Ak si chcete prečítať trochu dlhšie vysvetlenie a kontext môjho návrhu, nájdete ho na tejto podstránke.

Analýza a inšpirácia pre celú Európu

Ak vás môj návrh zaujal a chcete sa o ňom dozvedieť ešte viac, prečítajte si analýzu, ktorú pre mňa pripravili top odborníci v tejto oblasti: Progresívne Slovensko - Climate dividend.pdf (ENG). Tento dokument spolu s mojim návrhom klimatického šeku som už začal predstavovať aj v Európskom parlamente, kde sa stretol s veľkým záujmom. Možno už čoskoro uvidíme nami inšpirované návrhy klimatického šeku (dividendy) aj v krajinách ako Nemecko, Rumunsko, Španielsko a v mnohých ďalších. 

Verím, že sa Slovensko môže stať priekopníkom a vzorom pre ostatné európske aj svetové krajiny.

 

Podporte klimatický šek

Sprísňovanie klimatických cieľov sa premietne aj do rastu cien emisných povoleniek, ktorý si výrobcovia energií a produktov prenesú do cien a na spotrebiteľov. Je preto dôležité zabezpečiť, aby transformácia spoločnosti ku klimatickej  neutralite prebiehala sociálne férovým spôsobom.

Nie každý môže za klimatickú krízu rovnakým dielom, nie každý dokáže uniesť akékoľvek opatrenia. Nízkopríjmové skupiny obyvateľov majú najmenší podiel na klimatickej zmene, ale často najviac doplácajú na jej negatívne dôsledky. 

Klimatický šek ponúka riešenie klimatickej krízy v súlade s princípom „znečisťovateľ platí“, minimalizuje prenášanie tejto záťaže na ľudí, podporuje zelené investície a prispieva k riešeniu energetickej chudoby a nerovnosti príjmov.  

Preto podporujem klimatický šek!