Často kladené otázky

Čo je klimatický šek?

Klimatický šek je forma finančnej podpory pre ľudí, ktorá má kompenzovať rastúce ceny energií a produktov súvisiace s prechodom na klimatickú neutralitu.

Ľudia by v pravidelných časových intervaloch (napríklad mesačne, alebo ročne) dostávali určitú sumu, ktorá im bude kompenzovať náklady na zelený prechod. Klimatický šek tak výrazne prispieva k inkluzívnemu a sociálne ciltivému prechodu ku klimatickej neutralite.

Táto podpora pomôže najmä rodinám s nízkymi a stredne vysokými príjmami, ktoré sú najviac ohrozené prepadom do energetickej chudoby. Bola by vyplácaná každému obyvateľovi a obyvateľke Slovenska, bez ohľadu na výšku príjmu, či je zamestnaný/á, alebo aký má vek. 

V roku 2026 by dostupné prostriedky pre klimatický šek predstavovali podľa prepočtov štúdie (ktorá je podkladom k nášmu návrhu) približne 693 miliónov eur, čo by predstavovalo 127 eur, ktoré by obdržal každý človek. Pri štvorčlennej rodine to znamená slušných 508 eur.

Suma sa v priebehu rokov bude meniť, na začiatku bude nižšia, na konci vyššia. Vždy však bude pre všetkých jednotná, bez byrokratického zaťaženia a vyplácaná automaticky

Každý. Dôležitá je hlavne jednoduchosť nášho návrhu. V pravidelných časových intervaloch (napr. mesačne, alebo ročne) štát pošle rovnakú sumu každému obyvateľovi a každej obyvateľke Slovenska bez ohľadu na vek. Aj bábätkám.

Peniaze na klimatický šek získame z výnosov z predaja emisných kvót, ktoré putujú do Environmentálneho fondu. V období medzi rokmi 2021 – 2030 dokopy získame 12,4 miliardy eur. 40 % z tejto sumy každoročne pôjde priamo ľuďom. 55 % pôjde na zelené inovácie, energetickú efektívnosť a obnoviteľné energie, 5 % na ochranu prírody.

V pravidelných časových intervaloch (napr. mesačne, alebo ročne) štát pošle rovnakú sumu každému obyvateľovi a každej obyvateľke Slovenska bez ohľadu na vek. Aby klimatický šek bol efektívnym nástrojom bez väčších dodatočných nárokov na kapacity štátnej správy, nebude  obsahovať distribučné kritériá. Suma bude jednotná a bude rovnomerne rozdeľovať príjmy z aukcií medzi všetkých obyvateľov. Takýto univerzálny prístup je transparentný a administratívne lacnejší. Jednoducho povedané, kažédmu príde domov šek na túto sumu.

Do tohto momentu klimatickú dividendu podporilo už 28 laureátov Nobelovej ceny za ekonómiu a ďalších 3500 svetových ekonómov a ekonómok. Analýzy ministerstva financií USA, Kolumbijskej univerzity a ďalších výskumných centier preukázali, že vrátenie príjmov z uhlíkovej dane vo forme rovnakých dividend jednotlivcom poskytuje čisté finančný prínos väčšine - až dvom tretinám – obyvateľov USA, pričom ich motivuje znižovať svoj dopad na klímu.

Návrh skĺbenia spoplatnenia skleníkových plynov skrz EU ETS s klimatickým šekom v SR vypracovala pre poslanca Európskeho parlamentu Martina Hojsíka (PS) formou štúdie celosvetovo rešpektovaná Asociace pro mezinárodní otázky z Českej republiky.

Klimatickým šekom (dividendou) sa zaoberajú mnohé štáty. Uvedomujú si potrebu urýchlene riešiť klimatickú krízu a zároveň nechcú, aby boli náklady na prechod ku klimatickej neutralite rozložené neférovo, či neúnosne pre niektoré, napríklad nízkopríjmové skupiny, obyvateľov. Aj Slovensko musí myslieť na férovosť a sociálnu citlivosť svojich klimatických a environmentálnych politík pre ľudí. Preto veríme, že vláda tentokrát nebude čakať, kým už nebude príliš neskoro, ale podporí náš návrh, ktorého cieľ je jasný - uľahčiť život ľuďom na Slovensku a podporiť ich v zelených investíciách. 

Súčasťou systému dividendy je aj environmentálne spoplatnenie uhlíka, ktoré premieta negatívne dopady emisií skleníkových plynov v cenách ich najväčších producentov, dáva tak na trhu signál spotrebiteľom a motivuje k prechodu na čistejšie riešenia.

Zasielanie uhlíkovej dividendy obyvateľom zvyšuje kúpnu silu domácností. To im môže pomôcť v istej miere k investovaniu do finančne menej náročných alternatív (napr. úsporné spotrebiče). Ak je toto spojené – tak ako to navrhuje aj my v Progresívnom Slovensku - s ďalšími opatreniami pomáhajúcimi domácnostiam v zlepšení dostupnosti dotačných a podporných programov pre zateplenie a obnovu domov, budov výrazne znižujúc ich spotrebu energie, v zmene používaných zdrojov energie smerom k stále lacnejším obnoviteľným zdrojom, môžeme hovoriť o motivácii k investovaniu do bez a nízko emisných technológií a znižovania emisií skleníkových plynov.

K dispozícii je detailná štúdia o uhlíkovej dividende na Slovensku, ktorú pre mňa vypracoval uznávaný think-tank Asociace pro mezinárodní otázky z Českej republiky. Prečítať a stiahnuť si ju môžeš tu:

Progresívne Slovensko - Climate dividend.pdf (ENG)

Ak si chceš prečítať niečo trochu kratšie, na tejto podstránke nájdeš sumár, ktorý pre mňa vypracoval môj odborný poradca a environmentalista Ladsislav Hegyi.

A všetky doplňujúce otázky na túto tému stačí zaslať na [email protected] a ja na ne odpoviem.