Podporte klimatický šek

Sprísňovanie klimatických cieľov sa premietne aj do rastu cien emisných povoleniek, ktorý si výrobcovia energií a produktov prenesú do cien a na spotrebiteľov. Je preto dôležité zabezpečiť, aby transformácia spoločnosti ku klimatickej  neutralite prebiehala sociálne férovým spôsobom.

Nie každý môže za klimatickú krízu rovnakým dielom, nie každý dokáže uniesť akékoľvek opatrenia. Nízkopríjmové skupiny obyvateľov majú najmenší podiel na klimatickej zmene, ale často najviac doplácajú na jej negatívne dôsledky. 

Klimatický šek ponúka riešenie klimatickej krízy v súlade s princípom „znečisťovateľ platí“, minimalizuje prenášanie tejto záťaže na ľudí, podporuje zelené investície a prispieva k riešeniu energetickej chudoby a nerovnosti príjmov.  

Preto podporujem klimatický šek!