Klimatický šek v skratke

Prechod na bezuhlíkovú ekonomiku musí byť spravodlivý. Boj proti klimatickej kríze nesmú zaplatiť tí, ktorí ju nespôsobili, platiť musia znečisťovatelia. Súčasne musíme eliminovať prenášanie tejto záťaže na ľudí. Ideálnym riešením je vrátiť významnú časť príjmov z už existujúceho spoplatnenia emisií skleníkových plynov priamo ľuďom.

Riešením, ktoré navrhujem, je KLIMATICKÝ ŠEK.

Ide o jednoduchú a efektívnu formu finančnej podpory pre ľudí na kompenzáciu vyšších cien energií, s osobitným významom pre ľudí a domácnosti s nízkymi a stredne vysokými príjmami.

Dôležitá je hlavne jednoduchosť nášho návrhu. V pravidelných časových intervaloch (napr. mesačne, alebo ročne) štát pošle rovnakú sumu každému obyvateľovi a každej obyvateľke Slovenska bez ohľadu na vek, vrátane detí. Mediánová suma za obdobie rokov 2021 až 2030 je 127 eur za rok na hlavu. To v prepočte znamená v priemere 508 eur pre bežnú štvorčlennú rodinu za rok.

Financie na pokrytie klimatického šeku prídu z výnosov z Európskeho systému obchodovania s emisiami (EU ETS), ktoré sú na Slovensku od roku 2015 príjmom Environmentálneho fondu SR.

V rokoch 2021 až 2030 sa celkový príjem z predaja emisných povoleniek pre Slovensko odhaduje na 12,4 miliárd eur. Keďže sa životné náklady ľudí v dôsledku tohto spoplatnenia uhlíka do istej miery zvýšia, je dôležité, aby za to dostali niečo naspäť. Štúdia o uhlíkovej dividende na Slovensku, ktorú pre mňa vypracoval think-tank Asociace pro mezinárodní otázky, navrhuje rozdeliť minimálne 40 % výnosov z aukcií medzi všetkých obyvateľov a obyvateľky SR, keďže všetky domácnosti s bydliskom na Slovensku budú ovplyvnené zvýšením cien.

Klimatický šek dá ľuďom reálne peniaze, ktoré budú môcť využiť bez obmedzení.

Návrh klimatického šeku dopĺňam o návrhy zmeny využitia aj ostávajúcej časti (60%) príjmov zo systému obchodovania s emisiami, ktoré primárne pôjdu na opatrenia pre ochranu klímy, hlavne obnovu domov, budov a šetrné obnoviteľné zdroje energie pre domácnosti.  

Ak si chcete prečítať trochu dlhšie vysvetlenie a kontext môjho návrhu, nájdete ho na tejto podstránke.