Ak potrebujete pomoc, obráťte sa na non-stop linku pre ženy zažívajúce násilie: 0800 212 212