Ľudskosť ku zvieratám

A:

Zviera nie je vec. Je načase skončiť dobu klietkovú.

Zviera nie je vec. Na európskej úrovni presadzujem zákaz chovu kožušinovej zveri, zneužívania divokých zvierat v cirkusoch, chovu zvierat v klietkach a dlhého transportu živých zvierat.

V EP požadujem naviazanie dotácií do pôdohospodárstva v rámci novej poľnohospodárskej politiky na konkrétne ciele v oblasti životného prostredia, ako aj zvýšené štandardy welfare zvierat. Členské štáty majú mať možnosť poberať na poľnohospodárstvo dodatočné dotácie, naviazané na prísnejšie než úniové normy v oblasti životného prostredia a welfare zvierat. Presadzujem aj zlepšenie podpory pre rastlinnú výrobu na úkor konvenčnej živočíšnej výroby.