Ľudskosť ku zvieratám

Zviera nie je vec. Je načase skončiť dobu klietkovú.

Zviera nie je vec. Na európskej úrovni presadzujem zákaz chovu kožušinovej zveri, zneužívania divokých zvierat v cirkusoch, chovu zvierat v klietkach a dlhého transportu živých zvierat.

V EP požadujem naviazanie dotácií do pôdohospodárstva v rámci novej poľnohospodárskej politiky na konkrétne ciele v oblasti životného prostredia, ako aj zvýšené štandardy welfare zvierat. Členské štáty majú mať možnosť poberať na poľnohospodárstvo dodatočné dotácie, naviazané na prísnejšie než úniové normy v oblasti životného prostredia a welfare zvierat. Presadzujem aj zlepšenie podpory pre rastlinnú výrobu na úkor konvenčnej živočíšnej výroby.

Na prelome rokov 2021 a 2022 som rozbehol iniciatívu za Obmedzenie nebezpečnej zábavnej pyrotechniky. Vďaka vyše 43.000 vašich podpisov sme mohli rozbehnúť intenzívny dialóg so štátnymi orgánmi a v týchto týždňoch finalizujeme legislatívne zmeny. Domáce aj divo žijúce zvieratá si konečne budú môcť vydýchnúť. 

Petícia: Stop nebezpečnej zábavnej pyrotechnike

Putin rozpútal na Ukrajine peklo a obeťou sú okrem ľudí aj zvieratá. A zatiaľ čo je prirodzené, že väčšina pozornosti a pomoci sa venuje práve ľuďom, som presvedčený, že treba pomáhať aj zvieratám. A nielen slovami, ale aj činmi. Od začiatky vojny som sa preto zapojil do organizovania hotspotu pre zvieratá na hraničnom prechode s Ukrajinou. V priebehu nasledujúcich týždňov sme pomohli desiatkam domácich zvieratach a ich majiteľom uniknúť pred krutosťou vojny.