Nebudú ľudia peniaze mínať na rôzne s klímou a energiami nesúvisiace veci?

Súčasťou systému dividendy je aj environmentálne spoplatnenie uhlíka, ktoré premieta negatívne dopady emisií skleníkových plynov v cenách ich najväčších producentov, dáva tak na trhu signál spotrebiteľom a motivuje k prechodu na čistejšie riešenia.

Zasielanie uhlíkovej dividendy obyvateľom zvyšuje kúpnu silu domácností. To im môže pomôcť v istej miere k investovaniu do finančne menej náročných alternatív (napr. úsporné spotrebiče). Ak je toto spojené – tak ako to navrhuje aj my v Progresívnom Slovensku - s ďalšími opatreniami pomáhajúcimi domácnostiam v zlepšení dostupnosti dotačných a podporných programov pre zateplenie a obnovu domov, budov výrazne znižujúc ich spotrebu energie, v zmene používaných zdrojov energie smerom k stále lacnejším obnoviteľným zdrojom, môžeme hovoriť o motivácii k investovaniu do bez a nízko emisných technológií a znižovania emisií skleníkových plynov.