Podporí minister Vlčan vyššiu ochranu včiel a transparentnosť?

Martin Hojsík: Podporí minister Vlčan vyššiu ochranu včiel a transparentnosť?

V Bruseli 16. mája 2022: Tento týždeň budú zástupcovia Slovenska a ďalších štátov EÚ rozhodovať o ochrane čmeliakov a ďalších opeľovačov. Poslanec Európskeho parlamentu a podpredseda Progresívneho Slovenska Martin Hojsík vyzval ministerstva pôdohospodárstva Samuela Vlčana, aby zaručil, že Slovensko podporí návrhy Komisie na zvýšenie ochrany opeľovačov a súčasne konečne začne zverejňovať pozície Slovenska k ochrane opeľovačov a povoľovaniu pesticídov, s ktorými idú slovenskí zástupcovia do Bruselu. 

✉️ List ministrovi Vlčanovi

“Na európskej úrovni sa v najbližších dňoch rozhodne o tom, či v Európe, vrátane Slovenska, budeme dostatočne chrániť včely samotárky a čmeliaky. Ide o významné opeľovače, ktorých prosperita by nám mala ležať na srdci. A nielen kvôli nim samým, ale predovšetkým nám a produkcii jedla,” uviedol europoslanec za PS Martin Hojsík.

“Na prvý pohľad ide možno o veľmi technický problém, no v skutočnosti je to jednoduché. Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) pred 9 rokmi navrhol, aby ochranný cieľ pre včely stanovujúci prijateľnú mieru redukcie kolónií spôsobenú autorizovanými pesticídmi, nepresiahol prahovú hodnotu 7%. To bolo odvtedy blokované niekoľkými členskými štátmi vrátane Slovenska, čo viedlo k nedostatočnej ochrane opeľovačov pred účinkami pesticídov. Hranica 7 % je založená na najaktuálnejších vedeckých poznatkoch. Napriek tomu došlo k politickej dohode v Rade založenej na 10% hranici určenej špecificky pre včelu medonosnú. Čmeliaci a včely samotárky do tejto dohody nespadali, aj vzhľadom k ich odlišnej ekológii a biológii. A to je veľký problém,” upozoril Hojsík.

Martin Hojsík varuje, že by malo byť neprijateľné ustanoviť rámec, ktorý by uprednostňoval používanie chemických pesticídov pred povinnosťou regulačných orgánov chrániť biodiverzitu, potravinovú bezpečnosť a zdravie životného prostredia a napokon aj pred právami včelára. “S ohľadom na vysokú citlivosť daných druhov na škodlivé rezíduá je namieste najvyššia možná opatrnosť a zvolenie si možnosti dopredu nedefinovaného prahu ochrany čmeliakov a včiel samotárok.”

Podľa Hojsíka je problematickým aj fakt, že verejnosť nepozná aktuálnu pozíciu ministerstva pôdohospodárstva: “Som presvedčený, že verejnosť si zaslúži poznať pozície našej vlády na európskej úrovni ako k ochrane opeľovačov, tak k povoleniu jednotlivých pesticídov, respektíve aktívnych látok. Najmä keď vláda deklaruje aj v programovom vyhlásení podporu ochrane včiel,” uzavrel europoslanec Hojsík. 

Pridajte sa k zmene

Prihlás sa na náš newsletter