Nerúbme si národné parky

Nerúbme si národné parky

Martin Hojsík: Ochrana prírody prehráva nielen proti záujmom iných ministerstiev, ale aj v rámci ministerstva, ktoré má jej ochranu v náplni práce.

Minulý pondelok, príznačne v týždni Dňa Zeme, konečne vstúpil po mesiacoch príprav a schvaľovania do platnosti program záchrany hlucháňa hôrneho. Bol pripravený pod gesciou ministerstva životného prostredia a je krokom vpred nielen pri ochrane tohto vzácneho druhu, ale aj lesov, kde sa vyskytuje. Jeho úspešnosť závisí od toho, či ho budú okresné úrady naozaj uplatňovať.

O pár dní nato Národné lesnícke centrum, organizácia spadajúca pod ministerstvo pôdohospodárstva, na facebooku zverejnilo karikatúru zosmiešňujúcu tento program. Toto centrum vyberá obstarávateľov plánov starostlivosti o les. Tých plánov, ktoré sú pre úspech programu záchrany hlucháňa kľúčové.

Celý komentár si prečítajte tu: https://komentare.sme.sk/c/20811013/nerubme-si-narodne-parky.html

Pridajte sa k zmene

Prihlás sa na náš newsletter