Aktivistom Greenpeace a dobrovoľníkom Slobody Zvierat sa Martin stal pred vyše 25 rokmi. Od pomoci v kancelárii Greenpeace a pri protestoch hnutia sa postupne prepracoval k práci s médiami, organizovaniu protestov, ale aj k vedeniu projektov a kampaní napríklad za úspory energie či ochranu riek pred toxickými látkami. Vyštudoval genetiku na Univerzite Komenského a ako člen štrajkového výboru UK sa zapojil do študentských protestov v roku 1997