Odkiaľ na to vezmeme peniaze?

Peniaze na klimatický šek získame z výnosov z predaja emisných kvót, ktoré putujú do Environmentálneho fondu. V období medzi rokmi 2021 – 2030 dokopy získame 12,4 miliardy eur. 40 % z tejto sumy každoročne pôjde priamo ľuďom. 55 % pôjde na zelené inovácie, energetickú efektívnosť a obnoviteľné energie, 5 % na ochranu prírody.