Otec a politik

Martin žije na Slovensku s manželkou a dvoma deťmi a nikdy mu nebolo ľahostajné to, ako sa bude naša krajina vyvíjať. Zelený svet potrebuje zelenú Európu a zelená Európa zelené Slovensko. Čelíme mnohým výzvam – plastovým odpadom, klimatickej zmene, ničeniu lesov, znečistenému ovzdušiu a vode, ale aj týraniu zvierat. Svojou prácou ukazuje, že zelený a progresívny hlas v Európskom parlamente má Slovensko silný ako nikdy predtým.

Pri ochrane prírody a zvierat hrá Európsky parlament veľmi dôležitú rolu. Výbor pre životné prostredie, ktorého je členom, v ňom patrí medzi najdôležitejšie. Ako podpredseda nadstraníckej skupiny na ochranu zvierat bojuje za našich zvieracích priateľov. Domáce problémy z oblasti ochrany životného prostredia a zvierat vieme riešiť najlepšie v spolupráci s ostatnými európskymi krajinami. Martin je vašim hlasom v Európe.

Created with NationBuilder