Martin žije s manželkou a dvoma deťmi v Bruseli, aby si nimi mohol tráviť viac času. Na Slovensko však chodí pravidelne, pretože mu nikdy nebolo ľahostajné to, ako sa bude naša krajina vyvíjať. S občanmi komunikuje priamo, organizuje diskusie, osobné stretnutia a snaží sa politiku, ako slovenskú, tak európsku, priblížiť ľuďom. 

Zelený svet potrebuje zelenú Európu a zelená Európa zelené Slovensko. Čelíme mnohým výzvam – plastovým odpadom, klimatickej zmene, ničeniu lesov, znečistenému ovzdušiu a vode, ale aj týraniu zvierat. Svojou prácou ukazuje, že zelený a progresívny hlas v Európskom parlamente má Slovensko silný ako nikdy predtým.

Pri ochrane prírody a zvierat hrá Európsky parlament veľmi dôležitú rolu. Výbor pre životné prostredie, ktorého je členom, v ňom patrí medzi najdôležitejšie. Ako podpredseda nadstraníckej skupiny na ochranu zvierat bojuje za našich zvieracích priateľov. Domáce problémy z oblasti ochrany životného prostredia a zvierat vieme riešiť najlepšie v spolupráci s ostatnými európskymi krajinami. Martin je vašim hlasom v Európe.