Zaradiť plyn do taxonómie je zlým rozhodnutím

V Bruseli, 6. júla 2022: Dnes sme v Európskom parlamente rozhodovali o tom, či potvrdíme, alebo odmietneme rozhodnutie Európskej komisie dočasne označiť fosílny plyn ako “prechodne udržateľný” a zaradiť ho do tzv. taxonómie udržateľných financií.

Ja som bol spoluautorom námietky proti tomuto kroku Komise. Námietku podporili dva výbory parlamentu (ekonomický a pre životné prostredie), v podobnom duchu sa ozvali aj zástupcovia finančného sektora, biznisu, experti aj aktivisti. Žiaľ, Európsky parlament sa rozhodol rozhodnutie Európskej komisie podporiť. 

Zaradiť plyn do taxonómie udržateľných investícií je chyba

Slovensko, na rozdiel od Francúzska a Nemecka, z tohto rozhodnutia profitovať nebude. Žiadne plynové, ani jadrové elektrárne na Slovensku totiž kritériá tohto aktu nespĺňajú. Jediné, čo sa podarilo dosiahnuť je nabúranie dôvery finančného sektora v európsky systém taxonómie udržateľných investícií

Slovensko vďaka tomuto nič nezíska. Práve naopak, stratí, pretože naše úsilie a boj proti klimatickej kríze dostali silnú ranu pod pás. 

Pre celý kontext odporúčam článok Euractiv.sk, ktorý to dobre vysvetľuje.

Pridajte sa k zmene

Prihlás sa na náš newsletter