Súhlasím s požiadavkou petície:

Vyzývame Vládu Slovenskej republiky, aby zabezpečila a verejne vyhlásila, že naši zástupcovia v orgánoch Európskej Únie podporia všetky návrhy obmedzujúce používanie preukázateľne nebezpečných pesticídov, vrátane návrhu, aby sa hodnotil aj chronický, teda dlhodobý vplyv pesticídov na včely a ich larvy v súlade s návrhom európskej agentúry EFSA, a zároveň odmietnu všetky návrhy na oklieštenie týchto návrhov a pomôžu tak chrániť včely u nás doma aj v celej Európe.

Ochranou včiel chránime aj seba a našu budúcnosť.