Podporujú tento návrh aj odborníci a odborníčky?

Do tohto momentu klimatickú dividendu podporilo už 28 laureátov Nobelovej ceny za ekonómiu a ďalších 3500 svetových ekonómov a ekonómok. Analýzy ministerstva financií USA, Kolumbijskej univerzity a ďalších výskumných centier preukázali, že vrátenie príjmov z uhlíkovej dane vo forme rovnakých dividend jednotlivcom poskytuje čisté finančný prínos väčšine - až dvom tretinám – obyvateľov USA, pričom ich motivuje znižovať svoj dopad na klímu.

Návrh skĺbenia spoplatnenia skleníkových plynov skrz EU ETS s klimatickým šekom v SR vypracovala pre poslanca Európskeho parlamentu Martina Hojsíka (PS) formou štúdie celosvetovo rešpektovaná Asociace pro mezinárodní otázky z Českej republiky.