Pomôžte ochrániť naše včely

Podpíš výzvu

Vedci z Európskeho

Vedci z Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) vypracovali v roku 2013 nový metodický dokument (tzv. Bee Guidance dokument) pre posudzovanie rizík prípravkov na ochranu rastlín pre včely a čmeliaky, ktorého formálne prijatie by výrazne zlepšilo ochranu včiel a ďalších opeľovačov. Táto metodika už bola použitá v prípade pesticídov z triedy neonikotinoidov a viedla k ich čiastočnému zákazu. Ich úplnému a efektívnemu použitiu však bránia členské štáty, preto v EÚ naďalej platia zastaralé podmienky, ktoré zabúdajú na množstvo negatívnych dopadov, ako je chronická toxicita, dopady na niektoré ďalšie druhy opeľovačov alebo skutočnosť, že včely netrávi len priamo ošetrená rastlina, ale taktiež buriny vyskytujúce sa na ošetrenom poli. Aj napriek tomu, že sa európski vedci i včelári zhodujú, že súčasná metodika nie je vyhovujúca, odpor členských štátov EÚ a agrochemického priemyslu viedol k jej okliešteniu do podoby, ktorá aj podľa pesticídového priemyslu prakticky nič nezmení. Skupina poslancov Európskeho parlamentu vrátane Martina Hojsíka preto podala formálnu námietku, ktorou chce oklieštený dokument vrátit na stôl Európskej komisii a členským štátom a prinúti ich k zahrnutiu ďalších podmienok, ako ich navrhoval EFSA. Europoslanci majú totiž v danom prípade možnost dokument vetovať.

Je našou povinnosťou konať

Vyzývame preto Vládu Slovenskej republiky, aby zabezpečila a verejne vyhlásila, že naši zástupcovia v orgánoch Európskej Únie podporia všetky návrhy obmedzujúce používanie preukázateľne nebezpečných pesticídov, vrátane návrhu, aby sa hodnotil aj chronický, teda dlhodobý vplyv pesticídov na včely a ich larvy v súlade s návrhom európskej agentúry EFSA, a zároveň odmietnu všetky návrhy na oklieštenie týchto návrhov a pomôžu tak chrániť včely u nás doma aj v celej Európe.

Ochranou včiel chránime aj seba a našu budúcnosť.

 

Včely sú život

Včely sú život. Bez nich, by sme si len ťažko vedeli dopestovať potraviny.

S ich vyhynutím by zmizlo asi 80 percent kvitnúcich a iných kultivovaných druhov rastlín,
a naše poľnohospodárstvo by utrpelo vážne škody. Až 75 percent plodín, ktoré pestujeme, je závislých práve na opeľovačoch. Aj preto vyhlásil Earthwatch Institute tento rok včely za najdôležitejšie žijúce tvory na Zemi. Nie je to vôbec prekvapivé.

Napriek ich dôležitosti sú v ohrození. A to najmä v dôsledku našich činov. Málo kontrolované používanie nebezpečných pesticídov, odlesňovanie, klimatická zmena či nedostatok kvetov zapríčinili, že v posledných rokoch zmizlo takmer 37 percent včelích druhov a obrovské množstvo iných opeľovačov.

Je našou povinnosťou tento negatívny trend zvrátiť. A musíme to spraviť čím skôr.

Pýtate sa ako na to?

Členské štáty Európskej únie, vrátane Slovenska, už niekoľko rokov bránia lepšej ochrane včiel. My chceme, aby sa to zmenilo. Jedným zo základných krokov je zákaz nebezpečných pesticídov. Chceme, aby krajiny EÚ, vrátane Slovenska, podporili všetky opatrenia, ktoré zaručia, že v celej Európe sa budú používať len látky, ktoré preukázateľne nemajú krátkodobé ani dlhodobé negatívne efekty na prežitie a vývoj a správanie včiel a celých včelstiev. Aj o to sa snažím ako europoslanec a potrebujem pritom vašu pomoc.

Slovensko a ostatné štáty EÚ musia stáť na strane životného prostredia a verejného záujmu, nie na strane agrochemickej lobby. Podpora a presadenie opatrení na ochranu včiel je čisto politickým rozhodnutím, neexistuje žiadna technická prekážka. Jediný, kto to spochybňuje, sú “experti” členských štátov, ktorí sedia vo výboroch, z ktorých sa nemusí zverejňovať informácia o tom, kto ako hlasuje. Dokonca prítomní nemusia deklarovať ani konflikt záujmov. A teda ani väzby na biznis. To je neakceptovateľné.

Súhlasím s požiadavkou petície:

Vyzývame Vládu Slovenskej republiky, aby zabezpečila a verejne vyhlásila, že naši zástupcovia v orgánoch Európskej Únie podporia všetky návrhy obmedzujúce používanie preukázateľne nebezpečných pesticídov, vrátane návrhu, aby sa hodnotil aj chronický, teda dlhodobý vplyv pesticídov na včely a ich larvy v súlade s návrhom európskej agentúry EFSA, a zároveň odmietnu všetky návrhy na oklieštenie týchto návrhov a pomôžu tak chrániť včely u nás doma aj v celej Európe.

Ochranou včiel chránime aj seba a našu budúcnosť.