Ponuka práce: Poskytovateľ/ka služieb v miestnej kancelárii poslanca Európskeho parlamentu Martina Hojsíka

Ponuka práce na pozíciu poskytovateľa asistenčných služieb pre poslanca Európskeho parlamentu s miestom práce v kancelárii poslanca v Bratislave. Pracovný pomer je uzavretý formou zmluvy o poskytovaní služieb medzi poslancom a samostatne zárobkovo činnou osobou alebo právnickou osobou. 

 

Náplň práce poskytovateľa služieb:

Hľadáme asistenta alebo asistentku poslanca Európskeho parlamentu do slovenskej kancelárie poslanca. Náplňou práce je najmä komunikačné a politické poradenstvo, práca s médiami, komunikácia smerom k verejnosti, tvorba a správa obsahu. Asistent alebo asistentka by mala byť zorientovaná v témach ochrany životného prostredia, európskej a slovenskej politiky. Preferovaní budú kandidáti a kandidátky ktorí majú aspoň päť rokov skúseností s politickou komunikáciou. Úlohy, ktoré bude poskytovateľ alebo poskytovateľka služieb dodávať sú nasledovné:  

 • Príprava a analytika komunikačných stratégií 
 • Príprava politickej stratégie, príprava a analytika prieskumov verejnej mienky
 • Príprava komunikačných a advokačných kampaní
 • Príprava komunikačných materiálov, tlačových správ, komentárov
 • Kontakt s médiami a vyhľadávanie mediálnych príležitostí
 • Monitoring médií a analytika
 • Príprava dokumentov a podkladov pre poslanca
 • Spravovanie databázy kontaktných osôb
 • Spravovanie webovej stránky poslanca, príprava textov pre webovú stránku
 • Spravovanie telefonátov, elektronickej pošty a pošty
 • Zhromažďovanie informácií k otázkam súvisiacich s činnosťou poslanca
 • Analýza informácií v súvislosti s činnosťami poslanca
 • Komunikácia a manažovanie vzťahov s medzinárodnými organizáciami a partnermi


Detaily pracovnej zmluvy: 

 • Zmluva o poskytovaní služieb sa uzatvára na dobu určitú, a to od 1.1.2022. - máj 2024 (koniec volebného obdobia Európskeho parlamentu)
 • Plný úväzok, od pondelka do piatku, 40 hodín týždenne
 • Poskytovateľ alebo poskytovateľ služieb vystavuje faktúru za poskytnuté služby raz mesačne (ako fyzická alebo právnická osoba)
 • Ohodnotenie: medzi 2 800 Eur - 3 300 Eur na faktúruPožiadavky a skúsenosti:

 • Skúsenosť s politickou komunikáciou a kampaňami podmienkou (min. 7 rokov)
 • Skúsenosť s prípravou politických a komunikačných stratégií podmienkou
 • Skusnosť s prípravou, zadávaním a vyhodnocovaním prieskumov verejnej mienky podmienkou
 • Skúsenosť s prípravou mediálnych výstupov podmienkou 
 • Skúsenosť s prácou s databázou kontaktných osôb podmienkou
 • Skúsenosť s prácou v medzinárodnom prostredí žiadaná
 • Znalosť tém v oblasti ochrany životného prostredia žiadaná
 • Znalosť fungovania európskych inštitúcií a tvorby legislatívy na európskej úrovni

Vzdelanie:

 • Vysokoškolské vzdelanie I. stupňa 

Jazykové schoposti:

 • Slovenský jazyk (materinský alebo na úrovni materinského)
 • Anglický jazyk (B2)

Technické zručnosti:

 • Microsoft Office balík (pokročilý)
 • Správa webovej stránky, HTML
 • Canva (alebo iný program na výrobu grafík) (pokročilý)
 • Zoomsphere (pokročilý)
 • Video editing 

Ostatné podmienky: 

 • Občianstvo v členskej krajine EÚInformácie o priebehu tendra na pozíciu poskytovateľa služieb:

Poskytovateľ služieb je vyberaný prostredníctvom súťaže (tendru). 

Do 30.11. prosíme o zaslanie ponuky vrátane životopisu, cenovej ponuky a odôvodnenia na [email protected]

Kandidát/ka, ktorý splní požiadavky a ich ponuka bude v súťaži vyhodnotená ako najvýhodnejšia, bude im ponúknutá pozícia poskytovateľa služieb pre asistentkú prácu v kancelárii poslanca EP na Slovensku. Príloha:

Hodnotiace kritérium:

 • Skúsenosť s politickou komunikáciou podmienkou (min. 5 rokov) 
 • Skúsenosť prípravou komunikačných stratégii podmienkou
 • Skúsenosť s prípravou mediálnych výstupov podmienkou 
 • Znalosť tém v oblasti ochrany životného prostredia žiadaná
 • Znalosť fungovania európskych inštitúcii a tvorby legislatívy na európskej úrovni
Hodnotiace kritérium:

Maximálny počet bodov (100)

Skúsenosť s politickou komunikáciou (min. 5 rokov) 

20

Skúsenosť s prípravou mediálnych výstupov 

20

Skúsenosť prípravou komunikačných stratégii 

20

Znalosť tém v oblasti ochrany životného prostredia

10

Znalosť fungovania európskych inštitúcii a tvorby legislatívy na európskej úrovni

10

Technické zručnosti: Microsoft office balík (pokročilý)

5

Technické zručnosti: Správa webovej stránky

5

Jazykové schoposti:


Slovenský jazyk (materinský alebo na úrovni materinského)

Anglický jazyk (B2)

5

Vysokoškolské vzdelanie I. stupňa 

5