Ponuka stáže v Bruseli

Poslanec Európskeho parlamentu, Martin Hojsík a jeho tím hľadajú stážistku alebo stážistu od konca septembra 2022 na plný úväzok na 5 mesiacov s možnosťou rozšírenia o 4 mesiace navyše. Záujemkyňa alebo záujemca by mal mať veľký záujem o environmentálne témy, a presadzovanie environmentálnych politík na európskej úrovni. 

Miesto: Európsky parlament v Bruseli (home office v prípade hygienických opatrení)

Začiatok:  26.9. 2022

Stáž je platená: 1200 EUR / mesiac

Náplň stáže:

 • Sledovanie zasadnutí výborov  ENVI, BUDG a ITRE a technických stretnutí;
 • Účasť na podujatiach;
 • Vytváranie zápisníc, brífingov, výskumu na konkrétne témy
 • Koordinácia s ostatnými kanceláriami poslancov EP alebo externými partnermi;
 • Spoluorganizovanie podujatí, organizovanie stretnutí;
 • Účasť na stretnutiach so stakeholdermi, mimovládnymi organizáciami a zástupcami;
 • Prípadné vypracovanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov;
 • Správa e-mailovej schránky poslanca
 • Pomáhať tímu pri iných príležitostných povinnostiach. Stážista alebo stážistka by pracovali na témach spojených s výborom ENVI, presnú agendu však nemožno predpovedať, no bude sa týkať balíka „fit for 55“ (klimatické zákony), ochrany pôdy, reguláciu škodlivých pesticídov, boj proti toxickým chemikálám. 

 

Požiadavky: 

 • dobrá znalosť o politikách a inštitúciách EÚ, vrátane oblasti environmentálneho práva/politík;
 • Záujem a skúsenosť v témach ochrany prírody a životného prostredia;
 • Mať ukončené alebo byť študentom vysokoškolského vzdelania v odbore relevantnom pre stáž;
 • Silné analytické a organizačné schopnosti;
 • Dodržiavanie prísnych termínov;
 • Predošlá skúsenosť v práci s politikami EÚ, najmä v oblasti životného prostredia je výhodou;
 • Plynulá angličtina a slovenčina  (B2, C1) 
 • Záujemkyňa alebo záujemca nemôže mať za sebou stáž alebo byť v minulosti zamestaný/á u poslanca alebo poslankyne Európskeho parlamentu

 

V prípade záujmu o túto pozíciu pošlite svoj motivačný list a životopis na adresu [email protected] s predmetom: “Prihláška na stáž 2022” do 24. júla 2022

Iba žiadosti s týmito dokumentami budú zvážené.