Potrebujeme dostupnejšiu, bezpečnejšiu a udržateľnejšiu energiu

Martin Hojsík: Potrebujeme energetickú slobodu, návrh Komisie pre dostupnejšiu, bezpečnejšiu a udržateľnejšiu energiu je krokom správnym smerom.

V Bruseli 8. marca 2022: Európska komisia predstavila plán REPowerEU s cieľom spraviť Európu nezávislou od ruských fosílnych palív ešte pred rokom 2030. Poslanec Európskeho parlamentu za Progresívne Slovensko Martin Hojsík návrh víta a zároveň upozorňuje, že pozornosť teraz treba upriamiť na ukončenie podpory pre prechod na plyn v domácnostiach a zdroje z plánu obnovy a príjmov z emisií nasmerovať už v tomto momente na podporu zelenej energie, energetickej efektívnosti a ľudí.  

Plán predstavený Komisiou je dôležitým krokom správnym smerom. Som rád, že zameranie plánu Komisie odráža to, čo presadzujem už roky a čo je v týchto týždňoch nanajvýš aktuálne: zníženie spotreby fosílnych palív a energetickej závislosti od Ruska. EÚ chce do roka znížiť dopyt EÚ po ruskom plyne o ⅔. Okrem zvyšovania našej energetickej bezpečnosti a riešenia klimatickej krízy pomáha rozvoj energetickej efektívnosti a zelených zdrojov energie vytvárať pracovné miesta u nás doma. Teraz je dôležité podniknúť kroky, ktoré plán prenesú na národnú úroveň a podporia odklon od fosílnych palív a prechod na zelenú energiu priamo na Slovensku,” uviedol Martin Hojsík z Progresívneho Slovenska. 

Hojsík zdôrazňuje, že už teraz poznáme konkrétne opatrenia, ktoré musíme na Slovensku uviesť do praxe. “Potrebujeme okamžite začať s podporou zatepľovania budov. Súčasne musíme minimalizovať podporu plynových bojlerov a nahradiť ich tepelnými čerpadlami a ďalšími nefosílnymi alternatívami. Problémom je v súčasnosti aj zložitá byrokracia ako pre domácnosti, tak aj pre firmy, a to sa musí zmeniť. Keď sa niekto rozhodne postaviť si na streche solárne panely, nemôžeme ho predsa odradiť papierovačkami,” vysvetlil progresívny europoslanec

Europoslanec Hojsík hovorí, že peniaze a možnosti budovať na Slovensku obnoviteľné zdroje energie máme: “V prvom rade musíme využiť zdroje z Environmentálneho fondu, kde momentálne leží jedna miliarda eur a čaká na využitie. Zdroje, ktoré boli vybrané za emisie musia ísť naspäť ľuďom, na zelenú energiu, ale aj na podporu firmám. Rovnako musíme omažite začať využívať peniaze z Plánu obnovy.

Hojsík upozorňuje, že je dôležité prijať opatrenia pre elimináciu negatívnych sociálnych vplyv a pre podporu nízkopríjmových domácností pri zvládaní tohto prechodu. “Aj preto som tento týždeň prišiel s hromadnou pripomienkou k novele zákona o obchodovaní s emisnými kvótami a pokúsim sa Ministerstvo životného prostredia presvedčiť o potrebe zavedenia klimatického šeku,” doplnil Hojsík.

Podľa Martin Hojsíka už nikdy nemôžeme byť závislí na ruskom plyne. “V týchto dňoch si už dúfam všetci uvedomili, že investície do obnoviteľných zdrojoch nie sú dobré len pre záchranu klímy, ale aj pre našu bezpečnosť a mier. Samozrejme, fosílne zdroje energie nedokážeme nahradiť zo dňa na deň a ľahké to nebude ani s náhradou fosílneho zemného plynu z Ruska. No dokážeme to,” uzavrel europoslanec PS Hojsík.

Pridajte sa k zmene

Prihlás sa na náš newsletter