Prečo s tým prichádzame práve teraz?

Klimatickým šekom (dividendou) sa zaoberajú mnohé štáty. Uvedomujú si potrebu urýchlene riešiť klimatickú krízu a zároveň nechcú, aby boli náklady na prechod ku klimatickej neutralite rozložené neférovo, či neúnosne pre niektoré, napríklad nízkopríjmové skupiny, obyvateľov. Aj Slovensko musí myslieť na férovosť a sociálnu citlivosť svojich klimatických a environmentálnych politík pre ľudí. Preto veríme, že vláda tentokrát nebude čakať, kým už nebude príliš neskoro, ale podporí náš návrh, ktorého cieľ je jasný - uľahčiť život ľuďom na Slovensku a podporiť ich v zelených investíciách.