Prieskum verejnej mienky

V slovenskej politike sa dlhodobo traduje presvedčenie, že politici, či už vládni, alebo tí opoziční, konajú jedine a výlučne na základe prieskumov verejnej mienky a robia len to, čo im prinesie plusové politické body u ich voličov a voličiek. Obávam sa, že je to veľmi skreslený pohľad. 

Doterajšia politická prax národných, konzervatívnych a postkomunistických politikov akcentovala a častokrát zneužívala vžité obavy a predsudky, ktoré boli v našej spoločnosti dlhodobo cieľovedomovo podporované. Napriek ich snahe však v mnohývch otázkach Slovenky a Slováci ukázujú, že sledujú medzinárodné trendy a žijú takpovediac na “tepe doby”. 

Názory populácie na Slovensku sú omnoho progresívnejšie, než naznačuje zloženie parlamentu a vlády, ale napríklad aj ako aktuálne platná legislatíva v mnohých zásadných oblastiach. Touto publikáciou sa pokúsime ukázať realitu a názory Slovákov a Sloveniek v dvoch dôležitých témach, ktoré v ostatnej dobe naberajú vo verejnej debate na dôležitosti. 

Celý prieskum aj s dátami nájdete tu: 

Prieskum verejnej mienky (.pdf)

Základnou úlohou politikov a političiek je podporovať a presadzovať také legislatívne zmeny, ktoré povedú k lepšiemu životu ľudí na Slovensku. Tieto legislatívne zmeny by mali vychádzať z expertných a vedeckých odporúčaní. Súčasne platí, že političky a politici by mali reflektovať názory a záujmy svojich voličov a voličiek.

Je zjavné, že v témach boja proti KLIMATICKEJ KRÍZE a DEKRIMINALIZÁCIE MARIHUANY sa tak na Slovensku nedeje. Odporúčania klimatologickej obce sú v politikách vlády a parlamentu realizované nedostatočne, prípadne úplne ignorované. Podobne je to v drogovej politike a téme užívania a pestovania malých množstiev marihuany.

Takéto konanie vrcholnej politickej reprezentácie na Slovensku je o to prekvapivejšie, že odporúčania vedcov a vedkýň v týchto témach korešpondujú s väčšinovým názorov ľudí na Slovensku. V realite tak slovenská politická elita pretláča minoritné názory a legislatívne návrhy. Jej konanie je preto jednoznačne iracionálne a zjavne ideologické.

Je zjavné, že političky a politici, ktorí presadzujú opatrenia pre boj proti klimatickej kríze, podporu zelenej energie a dekriminalizáciu marihuany, akceptujú najnovšie vedecké poznatky a odporúčania a súčasne reprezentujú väčšinový názor slovenskej spoločnosti.

Pridajte sa k zmene

Prihlás sa na náš newsletter