Vyzývame Vládu SR na zákaz voľného predaja nebezpečnej zábavnej pyrotechniky. Dajme ohňostroje do rúk profesionálom a profesionálkam.

Žiadame o úpravu nariadenia Vlády Slovenskej republiky č. 70/2015 Z. z. o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu tak, aby okrem pyrotechniky kategórie F4 boli v novom znení sprístupnené na trhu aj kategórie F2 a F3 výlučne odborne spôsobilým osobám.

Buďme ohľaduplní a naučme sa oslavovať bez zbytočného strachu, ničenia životného prostredia a nášho zdravia.

Ďakujeme!