Pýtate sa ako na t

Pýtate sa ako na to?

Členské štáty Európskej únie, vrátane Slovenska, už niekoľko rokov bránia lepšej ochrane včiel. My chceme, aby sa to zmenilo. Jedným zo základných krokov je zákaz nebezpečných pesticídov. Chceme, aby krajiny EÚ, vrátane Slovenska, podporili všetky opatrenia, ktoré zaručia, že v celej Európe sa budú používať len látky, ktoré preukázateľne nemajú krátkodobé ani dlhodobé negatívne efekty na prežitie a vývoj a správanie včiel a celých včelstiev. Aj o to sa snažím ako europoslanec a potrebujem pritom vašu pomoc.

Slovensko a ostatné štáty EÚ musia stáť na strane životného prostredia a verejného záujmu, nie na strane agrochemickej lobby. Podpora a presadenie opatrení na ochranu včiel je čisto politickým rozhodnutím, neexistuje žiadna technická prekážka. Jediný, kto to spochybňuje, sú “experti” členských štátov, ktorí sedia vo výboroch, z ktorých sa nemusí zverejňovať informácia o tom, kto ako hlasuje. Dokonca prítomní nemusia deklarovať ani konflikt záujmov. A teda ani väzby na biznis. To je neakceptovateľné.