Ďalší Silvester je za nami a s ním aj stovky zranení, tráum a zbytočného utrpenia. Napriek tomu vláda naďalej ignoruje hlas desiatok tisíc ľudí, ktorí podpísali našu výzvu a žiadajú výrazné obmedzenie používania nebezpečnej pyrotechniky.

Nemôžeme dlhšie čakať a do parlamentu preto podávame vlastný legislatívny návrh, ktorý z výzvy vychádza, na ktorom sme spolupracovali s organizáciou Zvierací ombudsman.

Pomôžte nám v tejto snahe a podporte zmenu k lepšiemu vaším podpisom. Veríme, že dostatočný tlak presvedčí poslancov a poslankyne NRSR a nebezpečnej pyrotechnike konečne odzvoní.

Kto inicioval túto výzvu?

Europoslanec Martin Hojsík a environmentalistka Tamara Stohlová sa dlhodobo zaoberajú ochranou zdravého životného prostredia a zvierat. Spoločnosť čelí v týchto oblastiach zásadným bezprecedentným výzvam.

Klimatickú krízu, ani problémy intenzívnej živočíšnej výroby nevyriešime zo dňa na deň. O to dôležitejšie je popri dlhodobých úlohách pozerať aj na riešenia, ktorými môžeme zlepšiť život hneď teraz.

Zákaz voľného predaja nebezpečnej zábavnej pyrotechniky je jednoznačne jedným z riešení, ktoré prinesú okamžitú zmenu k lepšiemu. 

Prečo potrebujeme zmeniť súčasný stav?

ZDRAVIE

Pyrotechnika počas sviatkov spôsobuje krátkodobé, ale značné zhoršenie kvality ovzdušia, najmä zvýšenou koncentráciou PM častíc, oxidu siričitého a oxidu dusičitého, ale aj ťažkých kovov. Krátkodobé vystavenie znečisteniu ovzdušia je spojené s kardiovaskulárnymi, respiračnými problémami, ale aj demenciou, kognitívnymi poruchami či celkovým zhoršením iných ochorení. Používanie pyrotechniky je spojené aj s traumatickými úrazmi prstov, končatín, očí alebo s poškodením sluchu.

ZVIERATÁ

Ešte omnoho horšie ako ľudia znášajú ohňostroje zvieratá. Ich sluch je násobne citlivejší, pyrotechnika ich preto oveľa viac stresuje, ale takisto im aj ľahšie sluch trvalo poškodí. Počas obdobia novoročných osláv mnoho domácich miláčikov skončí na ulici. V strachu utečú počas prechádzky, na úteku z domu rozbijú okno, rozkúšu dvere alebo si do krvi doráňajú labky pri podhrabávaní plota. Mnoho stratených zvierat sa už nikdy nenájde. Divoké zvieratá vbehnú v panike pod kolesá áut, vyletia z hniezda, vybehnú z nory a často sa už nevedia vrátiť späť. Mnoho z nich uhynie, pretože narazia do budov alebo stromov.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Isto ste to zažili aj sami. Po Silvestri sú sídliská, lúky aj polia blízko sídiel plné odpadu po pyrotechnike. Zvyšky kartónu, plastu znečistené jedovatými chemikáliami s obsahom ťažkých kovov kontaminujú pôdu aj vodu. Znečistenie v prostredí pretrváva dlhšiu dobu a môže sa dostávať do potravového reťazca alebo do zásob podzemnej vody. 

Vyzývame Vládu SR na zákaz voľného predaja nebezpečnej zábavnej pyrotechniky. Dajme ohňostroje do rúk profesionálom a profesionálkam.

Žiadame o úpravu nariadenia Vlády Slovenskej republiky č. 70/2015 Z. z. o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu tak, aby okrem pyrotechniky kategórie F4 boli v novom znení sprístupnené na trhu aj kategórie F2 a F3 výlučne odborne spôsobilým osobám.

Buďme ohľaduplní a naučme sa oslavovať bez zbytočného strachu, ničenia životného prostredia a nášho zdravia.

Ďakujeme!