Včely sú život

Včely sú život. Bez nich, by sme si len ťažko vedeli dopestovať potraviny.

S ich vyhynutím by zmizlo asi 80 percent kvitnúcich a iných kultivovaných druhov rastlín,
a naše poľnohospodárstvo by utrpelo vážne škody. Až 75 percent plodín, ktoré pestujeme, je závislých práve na opeľovačoch. Aj preto vyhlásil Earthwatch Institute tento rok včely za najdôležitejšie žijúce tvory na Zemi. Nie je to vôbec prekvapivé.

Napriek ich dôležitosti sú v ohrození. A to najmä v dôsledku našich činov. Málo kontrolované používanie nebezpečných pesticídov, odlesňovanie, klimatická zmena či nedostatok kvetov zapríčinili, že v posledných rokoch zmizlo takmer 37 percent včelích druhov a obrovské množstvo iných opeľovačov.

Je našou povinnosťou tento negatívny trend zvrátiť. A musíme to spraviť čím skôr.