Vedci z Európskeho

Vedci z Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) vypracovali v roku 2013 nový metodický dokument (tzv. Bee Guidance dokument) pre posudzovanie rizík prípravkov na ochranu rastlín pre včely a čmeliaky, ktorého formálne prijatie by výrazne zlepšilo ochranu včiel a ďalších opeľovačov. Táto metodika už bola použitá v prípade pesticídov z triedy neonikotinoidov a viedla k ich čiastočnému zákazu. Ich úplnému a efektívnemu použitiu však bránia členské štáty, preto v EÚ naďalej platia zastaralé podmienky, ktoré zabúdajú na množstvo negatívnych dopadov, ako je chronická toxicita, dopady na niektoré ďalšie druhy opeľovačov alebo skutočnosť, že včely netrávi len priamo ošetrená rastlina, ale taktiež buriny vyskytujúce sa na ošetrenom poli. Aj napriek tomu, že sa európski vedci i včelári zhodujú, že súčasná metodika nie je vyhovujúca, odpor členských štátov EÚ a agrochemického priemyslu viedol k jej okliešteniu do podoby, ktorá aj podľa pesticídového priemyslu prakticky nič nezmení. Skupina poslancov Európskeho parlamentu vrátane Martina Hojsíka preto podala formálnu námietku, ktorou chce oklieštený dokument vrátit na stôl Európskej komisii a členským štátom a prinúti ich k zahrnutiu ďalších podmienok, ako ich navrhoval EFSA. Europoslanci majú totiž v danom prípade možnost dokument vetovať.