ūüí°Vedeli ste?

Zatiańĺ ńćo myŇ°lienka klimatickej dividendy je relat√≠vne nov√°, uŇĺ teraz ju podporuje 28 nositeńĺov Nobelovej ceny za ekon√≥miu a tis√≠ce ńŹalŇ°√≠ch ekon√≥mov, ekon√≥miek a mnoh√≠ renomovan√≠ klimatick√≠ vedci a vedkyne.