Vyzývame Vládu SR:

aby sa zaviazala, že obnova hospodárstva Slovenska po koronavíruse bude postavená na zásade, že podpora ľudí a ochrana planéty má prednosť pred ziskami korporácii;

v plnej miere posúdi vplyv všetkých legislatívnych a rozpočtových návrhov na mitigáciu a adaptáciu na klimatickú zmenu a zabezpečí, aby boli všetky v plnom súlade s cieľom obmedziť globálne otepľovanie na menej ako 1,5 °C a neprispievali k strate biodiverzity;