Pridajte sa ku výzve

Climate intro

Spoločne krízu prekonáme

Všetci ľudia na celom svete spoločne čelíme vážnym krízam: koronavírusu a klimatickej zmene. Koronavírus, nanešťastie, priniesol aj ekonomickú krízu, ktorú nikto neočakával. Napriek tomu však s touto situáciou prichádza šanca. Šanca dať Slovensku zelenú, férovú a zodpovednú budúcnosť.

Ako prvý krok k dosiahnutiu tohto cieľa vyzývame Vládu SR, aby prihlásila k Zelenej obnove Slovenska.

Prečítajte si môj Plán zelenej obnovy.

Vyzývame Vládu SR:

aby sa zaviazala, že obnova hospodárstva Slovenska po koronavíruse bude postavená na zásade, že podpora ľudí a ochrana planéty má prednosť pred ziskami korporácii;

v plnej miere posúdi vplyv všetkých legislatívnych a rozpočtových návrhov na mitigáciu a adaptáciu na klimatickú zmenu a zabezpečí, aby boli všetky v plnom súlade s cieľom obmedziť globálne otepľovanie na menej ako 1,5 °C a neprispievali k strate biodiverzity;

 

odstráni protichodnosť súčasných politík, tak aby neboli v rozpore z klimatickými cieľmi, najmä prostredníctvom rozsiahlej reformy zákonov a dotácií v oblasti poľnohospodárstva, obchodu, dopravy, energetiky, infraštruktúry a investícií;

zavedie právne záväznú emisnú brzdu s cieľom každoročného znižovania emisií skleníkových plynov, v súlade s cieľom znížiť ich na európskej úrovni o 65% do roku 2030.

Moja analýza vládneho plánu.

Pozri si video