Žiadame Európsku komisiu, aby zohľadnila odporúčania Európskej vedeckej poradnej rady pre zmenu klímy

Žiadame Európsku komisiu, aby zohľadnila odporúčania Európskej vedeckej poradnej rady pre zmenu klímy

Dňa 25. septembra 2023 som spolu s ďalšími poslancami Európskeho parlamentu z hlavných politických skupín podpísal dokument, v ktorom vyzývame Európsku komisiu, aby venovala osobitnú pozornosť radám a odporúčaniam Európskej vedeckej poradnej rady pre zmenu klímy (ESABCC). Táto rada bola založená Európskym zákonom o klíme s cieľom zabezpečiť, aby najnovšie vedecké poznatky o zmene klímy formovali politiku EÚ.

V dokumente zdôrazňujeme, že práca rady zvyšuje legitimitu politiky EÚ tým, že je založená na najnovších vedeckých dôkazoch. Veríme, že integrácia vedeckých rad tejto rady do budúcich politických rozhodnutí je kľúčová pre zvýšenie dôveryhodnosti a legitimity politík EÚ.

Vítame prácu, ktorú rada vykonala od svojho založenia v marci 2022, keďže úspešne preukázala schopnosť poskytovať konkrétne politické odporúčania. Počas nedávneho stretnutia výboru ENVI sme diskutovali o ich najnovších radách týkajúcich sa klimatického cieľa EÚ na rok 2040 a rozpočtu skleníkových plynov na roky 2030-2050.

Žiadame, aby Komisia informovala o integrácii odporúčaní ESABCC do návrhu klimatického cieľa EÚ na rok 2040 a ďalších politických iniciatív. Navrhujeme, aby výmena názorov na túto tému prebehla v 1. štvrťroku 2024.

Celý dokument si môžete prečítať tu.

Tešíme sa na konštruktívny dialóg a spoločné kroky smerom k zodpovednej a vedecky podloženej klimatickej politike.

Pridajte sa k zmene

Prihlás sa na náš newsletter