Martin Hojsík je jedným z mála slovenských politikov, pre ktorých je boj proti klimatickej kríze tou najvyššou prioritou. Od svojho zvolenia za poslanca Európskeho parlamentu v roku 2019 sa stal jednou najvýraznejších tvárí európskeho klimatického úsilia, prestížny portál Politico ho v roku 2020 označil za jedného z 20 europoslancov a europoslankýň, ktorých sa určite oplatí sledovať.

Ako jedenásty najaktívnejší europoslanec spomedzi celého Európskeho parlamentu sa veľkou mierou pričinil k presadeniu pro-klimatických legislatívnych balíkov ako Green New Deal a Fit for 55, ktorých cieľom je v Európe a Slovensku dosiahnuť klimatickú neutralitu najneskôr do roku 2050, podporiť zelené energie a inovácie a súčasne zabezpečiť spravodlivý prechod na bezuhlíkovú ekonomiku. Na Slovensku prišiel s návrhom zavedenia klimatického šeku, ktorý peniaze od znečisťovateľov smeruje k ochrane klímy a pokrytia nákladov na zelený a spravodlivý prechod. 

Martin sa súčasne aktívne venuje ochrane zvierat, regulácii nebezpečných toxických látok a podpore bezpečných a zdravých potravín. Svoj vplyv a expertízu uplatňuje po celom Slovensku, aktívne bojuje proti toxickému znečisteniu (napr. PCB látkami na východnom Slovensku), zasadzuje sa podporu biodiverzity a ochranu včiel a opeľovačov. 

Od roku 2019 rozbehol viacero úspešných petícií, ktoré prispievajú k pozitívnej zmene na Slovensku. Pod jeho petície presadzujúce odpojenie sa od ruských fosílnych palív, zastavenie biomasakru, dekriminalizáciu marihuany či zákaz nebezpečnej zábavnej pyrotechniky sa podpísali desiatky tisíc ľudí z celého Slovenska

Martin je presvedčený liberál a progresívec, ktorý súčasne aktívne pracuje na tom, aby sa na Slovensku žilo všetkým dobre bez ohľadu na ich pôvod, farbu pleti, sexuálnu orientáciu a rodovú identitu či náboženské presvedčenie. 

Martin je podpredsedom Progresívneho Slovenska.

 

Otec a politik

Martin žije s manželkou a dvoma deťmi v Bruseli, aby si nimi mohol tráviť viac času. Na Slovensko však chodí pravidelne, pretože mu nikdy nebolo ľahostajné to, ako sa bude naša krajina vyvíjať. S občanmi komunikuje priamo, organizuje diskusie, osobné stretnutia a snaží sa politiku, ako slovenskú, tak európsku, priblížiť ľuďom. 

Zelený svet potrebuje zelenú Európu a zelená Európa zelené Slovensko. Čelíme mnohým výzvam – plastovým odpadom, klimatickej zmene, ničeniu lesov, znečistenému ovzdušiu a vode, ale aj týraniu zvierat. Svojou prácou ukazuje, že zelený a progresívny hlas v Európskom parlamente má Slovensko silný ako nikdy predtým.

Pri ochrane prírody a zvierat hrá Európsky parlament veľmi dôležitú rolu. Výbor pre životné prostredie, ktorého je členom, v ňom patrí medzi najdôležitejšie. Ako podpredseda nadstraníckej skupiny na ochranu zvierat bojuje za našich zvieracích priateľov. Domáce problémy z oblasti ochrany životného prostredia a zvierat vieme riešiť najlepšie v spolupráci s ostatnými európskymi krajinami. Martin je vašim hlasom v Európe.

Ochranár a aktivista

Aktivistom Greenpeace a dobrovoľníkom Slobody Zvierat sa Martin stal pred vyše 25 rokmi. Od pomoci v kancelárii Greenpeace a pri protestoch hnutia sa postupne prepracoval k práci s médiami, organizovaniu protestov, ale aj k vedeniu projektov a kampaní napríklad za úspory energie či ochranu riek pred toxickými látkami. Vyštudoval genetiku na Univerzite Komenského a ako člen štrajkového výboru UK sa zapojil do študentských protestov v roku 1997

Expert a líder

Spoločne so svojim tímom zmenil globálne politiky korporácií ako Nike, Adidas, H&M, Samsung, Apple alebo Dell. Environmentálnu agendu presadzoval v NR SR, Európskom parlamente, či na pôde OSN a ovplyvnil zákony na Slovensku, v Európskej únii, ale napríklad aj v Číne. Skúsenosti ho naučili, že nezáleží na veľkosti krajiny, z ktorej pochádzate, ale na tom, ako dobre viete pre svoj postoj získať spojencov a presvedčiť nerozhodnutých.

Pred vstupom do politiky bol programovým riaditeľom a členom predstavenstva medzinárodnej organizácie na ochranu zvierat FOUR PAWS International. Viedol globálne kampane pre ActionAid International, Greenpeace International, ako aj národné kancelárie Greenpeace.