O Martinovi

Martin Hojsík bojuje za zdravie ľudí a ochranu prírody a zvierat už vyše 25 rokov. Začínal ako aktivista a ochranár, teraz v tomto úsilí pokračuje ako politik. 

Od roku 2019 je poslancom Európskeho parlamentu, kde pracuje na odvrátení klimatickej hrozby, ochrane biodiverzity a zvierat, regulácii nebezpečných chemických látok a podpore bezpečných a zdravých potravín. Ako aktívny europoslanec pôsobí v štyroch výboroch - ENVI (životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín), ITRE (priemysel, výskum a energetika), BUDG (rozpočet) a ANIT (ochrana zvierat počas prepravy).

V roku 2020 ho prestížny portál Politico.eu označil za jedného z 20 europoslancov a europoslankýň, ktorých sa oplatí sledovať, a súčasne za jedného z TOP 5 ľudí v Európe, ktorí majú najväčší vplyv na boj proti škodlivým pesticídom. 

V minulosti pôsobil ako programový riaditeľ organizácie na ochranu zvierat Four Paws, pracoval v globálnych kampaniach zameraných na korporácie a verejné politiky pre Action Aid, Greenpeace International a komunikačných kampaniach pre národné kancelárie Greenpeace. 

Martin je podpredsedom hnutia Progresívne Slovensko.

Otec a politik

Martin žije s manželkou a dvoma deťmi v Bruseli, aby si nimi mohol tráviť viac času. Na Slovensko však chodí pravidelne, pretože mu nikdy nebolo ľahostajné to, ako sa bude naša krajina vyvíjať. S občanmi komunikuje priamo, organizuje diskusie, osobné stretnutia a snaží sa politiku, ako slovenskú, tak európsku, priblížiť ľuďom. 

Zelený svet potrebuje zelenú Európu a zelená Európa zelené Slovensko. Čelíme mnohým výzvam – plastovým odpadom, klimatickej zmene, ničeniu lesov, znečistenému ovzdušiu a vode, ale aj týraniu zvierat. Svojou prácou ukazuje, že zelený a progresívny hlas v Európskom parlamente má Slovensko silný ako nikdy predtým.

Pri ochrane prírody a zvierat hrá Európsky parlament veľmi dôležitú rolu. Výbor pre životné prostredie, ktorého je členom, v ňom patrí medzi najdôležitejšie. Ako podpredseda nadstraníckej skupiny na ochranu zvierat bojuje za našich zvieracích priateľov. Domáce problémy z oblasti ochrany životného prostredia a zvierat vieme riešiť najlepšie v spolupráci s ostatnými európskymi krajinami. Martin je vašim hlasom v Európe.

Ochranár a aktivista

Aktivistom Greenpeace a dobrovoľníkom Slobody Zvierat sa Martin stal pred vyše 25 rokmi. Od pomoci v kancelárii Greenpeace a pri protestoch hnutia sa postupne prepracoval k práci s médiami, organizovaniu protestov, ale aj k vedeniu projektov a kampaní napríklad za úspory energie či ochranu riek pred toxickými látkami. Vyštudoval genetiku na Univerzite Komenského a ako člen štrajkového výboru UK sa zapojil do študentských protestov v roku 1997

Expert a líder

Spoločne so svojim tímom zmenil globálne politiky korporácií ako Nike, Adidas, H&M, Samsung, Apple alebo Dell. Environmentálnu agendu presadzoval v NR SR, Európskom parlamente, či na pôde OSN a ovplyvnil zákony na Slovensku, v Európskej únii, ale napríklad aj v Číne. Skúsenosti ho naučili, že nezáleží na veľkosti krajiny, z ktorej pochádzate, ale na tom, ako dobre viete pre svoj postoj získať spojencov a presvedčiť nerozhodnutých.

Pred vstupom do politiky bol programovým riaditeľom a členom predstavenstva medzinárodnej organizácie na ochranu zvierat FOUR PAWS International. Viedol globálne kampane pre ActionAid International, Greenpeace International, ako aj národné kancelárie Greenpeace.