Žiadame vyhlásenie stavu klimatickej núdze

Výzva Národnej rade Slovenskej republiky na vyhlásenie stavu klimatickej núdze

 

  • Aj keď vyhlásenie stavu klimatickej núdze sľubovali pred voľbami 3 zo štyroch strán súčasnej koalície, Programové vyhlásenie vlády SR neobsahuje jej vyhlásenie.
  • Rovnako vláda aj parlament odignorovali doterajšie verejné prosby a žiadosti o vyhlásenie stavu klimatickej núdze. 
  • Stav klimatickej núdze by dal riešeniu klimatickej krízy váhu, ktorú potrebuje a vyslal signál verejnosti a podnikateľom, že jej riešenie patrí medzi najvyššie priority vlády. 
  • Ak by bol prijatý v podobe balíka konkrétnych opatrení (tak, ako sme ho pripravovali v Progresívnom Slovensku), zaviazal by rezorty k zmenám v kľúčových sektoroch s cieľom výraznejšie znižovať emisie skleníkových plynov pre udržanie oteplenia na 1,5 °C a adaptovať sa na zmenu klímy.
  • Obsahoval by tiež opatrenia pre zabránenie protichodnosti politík dotýkajúcich sa klímy, napríklad novelizovaním zákona o tvorbe právnych predpisov tak, aby nové zákony museli byť posudzované z hľadiska klímy.
  • Volení zástupcovia a zástupkyne by mali počúvať svojich občanov a občianky.

 

Jeden podpis vie zmeniť svet. Tentokrát to môže byť práve ten váš.

"Náš boj za klímu nekončí. Klimatická kríza jednoducho nepočká, aj keď by si to parlament evidentne prial."

"Vyzývame Národnú radu Slovenskej republiky, aby neodkladne na Slovensku vyhlásila stav klimatickej núdze a zaviazala Vládu Slovenskej republiky prijať balík konkrétnych opatrení, ktorý zaviaže rezorty k zmenám v kľúčových sektoroch s cieľom výraznejšie znižovať emisie skleníkových plynov pre udržanie oteplenia na 1,5 °C a adaptovať sa na zmenu klímy."