Žiadame vyhlásenie stavu klimatickej núdze

Výzva Národnej rade Slovenskej republiky na vyhlásenie stavu klimatickej núdze

 

  • Aj keď vyhlásenie stavu klimatickej núdze sľubovali pred voľbami 3 zo štyroch strán súčasnej koalície, Programové vyhlásenie vlády SR neobsahuje jej vyhlásenie.
  • Rovnako vláda aj parlament odignorovali doterajšie verejné prosby a žiadosti o vyhlásenie stavu klimatickej núdze. 
  • Stav klimatickej núdze by dal riešeniu klimatickej krízy váhu, ktorú potrebuje a vyslal signál verejnosti a podnikateľom, že jej riešenie patrí medzi najvyššie priority vlády. 
  • Ak by bol prijatý v podobe balíka konkrétnych opatrení (tak, ako sme ho pripravovali v Progresívnom Slovensku), zaviazal by rezorty k zmenám v kľúčových sektoroch s cieľom výraznejšie znižovať emisie skleníkových plynov pre udržanie oteplenia na 1,5 °C a adaptovať sa na zmenu klímy.
  • Obsahoval by tiež opatrenia pre zabránenie protichodnosti politík dotýkajúcich sa klímy, napríklad novelizovaním zákona o tvorbe právnych predpisov tak, aby nové zákony museli byť posudzované z hľadiska klímy.
  • Volení zástupcovia a zástupkyne by mali počúvať svojich občanov a občianky.

 

Jeden podpis vie zmeniť svet. Tentokrát to môže byť práve ten váš.

"Vyzývame Národnú radu Slovenskej republiky, aby neodkladne na Slovensku vyhlásila stav klimatickej núdze a zaviazala Vládu Slovenskej republiky prijať balík konkrétnych opatrení, ktorý zaviaže rezorty k zmenám v kľúčových sektoroch s cieľom výraznejšie znižovať emisie skleníkových plynov pre udržanie oteplenia na 1,5 °C a adaptovať sa na zmenu klímy."