Koniec doby plastovej

Planéta nie je na jedno použitie, naštartujme preto prechod k bezodpadovej spoločnosti.

Doterajší pokrok v obmedzení jednorazových plastov je len začiatkom zmeny. Presadzujem opatrenia na obmedzenie jednorazových, predovšetkým plastových výrobkov a obalov, a aj prevenciu vzniku odpadov. Výrobky majú nielen mať dlhú životnosť a záručnú dobu, ale musia byť aj opraviteľné a bez umelých obmedzení životnosti.

Inovatívna obehová ekonomika poháňaná obnoviteľnými zdrojmi energie nesmie byť len víziou. Presadzujem opatrenia na podporu ekoinovácií, vrátane využitia verejného obstarávania ako nástroja usmernenia trhu.