Koniec doby plastovej

A:

Planéta nie je na jedno použitie, naštartujme preto prechod k bezodpadovej spoločnosti.

Doterajší pokrok v obmedzení jednorazových plastov je len začiatkom zmeny. Presadzujem opatrenia na obmedzenie jednorazových, predovšetkým plastových výrobkov a obalov, a aj prevenciu vzniku odpadov. Výrobky majú nielen mať dlhú životnosť a záručnú dobu, ale musia byť aj opraviteľné a bez umelých obmedzení životnosti.

Inovatívna obehová ekonomika poháňaná obnoviteľnými zdrojmi energie nesmie byť len víziou. Presadzujem opatrenia na podporu ekoinovácií, vrátane využitia verejného obstarávania ako nástroja usmernenia trhu.

Created with NationBuilder