odstráni protichodnosť súčasných politík, tak aby neboli v rozpore z klimatickými cieľmi, najmä prostredníctvom rozsiahlej reformy zákonov a dotácií v oblasti poľnohospodárstva, obchodu, dopravy, energetiky, infraštruktúry a investícií;

zavedie právne záväznú emisnú brzdu s cieľom každoročného znižovania emisií skleníkových plynov, v súlade s cieľom znížiť ich na európskej úrovni o 65% do roku 2030.

Moja analýza vládneho plánu.