Záchrana klímy a zelená energia

Potrebujeme čo najskôr zelenú a spravodlivú obnovu celej spoločnosti, inak nemáme budúcnosť.

Európa musí urobiť všetko, čo je v jej silách, pre obmedzenie globálneho otepľovania na maximálne 1,5°C. Preto v Európskom parlamente pracujem na celoeurópskej klimatickej legislatíve, ktorá zavedie zníženie emisií skleníkových plynov o minimálne 55 percent do roku 2030 a postaví základ bezuhlíkovej ekonomiky. Súčasťou tohto plánu musí byť obnovenie prirodzených funkcií lesov a iných ekosystémov ako zachytávačov uhlíka. Európske firmy nemôžu byť touto snahou znevýhodnené, a preto dovozy z krajín, ktoré nepristúpia na adekvátne opatrenia na ochranu klímy, musia byť zaťažené uhlíkovou daňou.

Sociálna a environmentálna spravodlivosť idú ruka v ruke. Zelená obnova, ktorú Európa potrebuje, preto musí rozšíriť mechanizmy podporujúce spravodlivú transformáciu smerom k trvalo udržateľnej ekonomike tak, aby z nej predovšetkým profitovali občania a nie terajší znečisťovatelia.

Preto navrhujem prijatie klimatického šeku

Už žiadne verejné zdroje na podporu fosílnych palív. Presadzujem ukončenie akýchkoľvek, aj nepriamych dotácií na fosílne palivá a ich využívanie. Presadzujem celoeurópske ukončenie používania uhlia do roku 2030. Ušetrené prostriedky musia smerovať do energetickej efektívnosti, k ľuďom ohrozeným energetickou chudobou a do rozvoja obnoviteľných zdrojov energie. Zvyšovanie energetickej efektívnosti a rozvoj miestnych obnoviteľných zdrojov energie prinesú nové pracovné miesta a znížia závislosť EÚ od dovozu energetických surovín.

Je dokázané, že fosílne palivá zvyšujú ceny energií na Slovensku. Viac si prečítajte v štúdii, ktorú pre mňa vypracoval prestížny think-tank Ember.

Presadzujem aj investície do verejnej dopravy, predovšetkým vlakovej. Celá Európa, nielen západná, musí byť prepojená sieťou rýchlych (aj nočných) železničných spojení, ktoré budú ako ekologickou, tak aj ekonomickou alternatívou leteckej dopravy. Podpora pre rozvoj udržateľnej dopravy sa dá financovať obmedzením podpory a zvýhodňovania neekologických spôsobov dopravy.

Európa musí do roku 2030 ukončiť predaj áut, autobusov a nákladných áut so spaľovacími motormi. Táto zmena nesmie mať dopad na členské štáty ako Slovensko. Preto presadzujem opatrenia, ktoré zabránia presunu starých znečisťujúcich áut na východ. Súčasne podporujem výskum a vývoj alternatív, ako aj sociálne citlivú transformáciu automobilového priemyslu. V rámci podpory alternatív presadzujem, aby sa od roku 2025 vo verejnom obstarávaní nenakupovali vozidlá so spaľovacím motorom.

Prečítajte si Plán zelenej obnovy (ENG version)

Prečítajte si aj moju analýzu vládneho Národného integrovaného reformného plánu (ENG version)

A ak vás to zaujíma, tu sú moje odporúčania pre tvorbu plánu obnovy pre Slovensko (ENG version)

Pripravil som aj pripomienky a výhrady k navrhovanému Plánu obnovy, ktorý vláda poslala Európskej komisii v decembri 2020.

Analýza návrhu aktualizácie Integrovaného národného energetického a klimatického plánu na roky 2021-2030